Jatak Norsk Takstol

 

Jatak Norsk Takstol

Om oss

Norsk Takstol har siden høsten 1997 hatt gleden av å forsyne byggebransjen med takstoler og ferdigkappete detaljløsninger.

Norsk Takstol er etablert i Rygge kommune, sentralt i Østfold, med effektivt veinett til ytre Østfold og Akershus/Oslo. I vår store produksjonshall har vi to takstollinjer og to monteringsstasjoner for elementproduksjon. I 2012 bygges nytt og funksjonelt administrasjonsbygg samtidig som våre produksjonslokaler utvides.

Norsk Takstol ble medlem i Jatak-kjeden i oktober 2011.

Vår styrke er stor faglig kompetanse innenfor byggfaget. Våre konstruktører kan derfor bistå med forslag til tekniske løsninger og nødvendig veiledning. Alt tuftet på teoretisk kompetanse og praktisk erfaring.

Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter etter kundens ønske. Produktspekteret har gjennom medlemskapet i Jatak blitt utvidet til også å omfatte bjelkelag, gitterdragere/hulldekke, veggsystemer i precut og elementer, og takkonstruksjoner som takstoler og takelementer. Vi kaller det Jatak® Konstruksjonspakke. Jatak® Konstruksjonspakke gir deg gjennomarbeide konstruksjonsløsninger hvor vårt fokus er på kvalitet, tilpassede løsninger og selvsagt effektivitet og lønnsomhet på byggeplass.

Norsk Takstol benytter de mest moderne dataprogrammer for beregning av takstoler og konstruksjon av bjelkelag og takkonstruksjoner. Sammen med vår erfaring tilbake til tidlig i 1970-årene gir dette oss en forståelse av hvilke krav som stilles på byggeplass. Dette er vår styrke!

Veggelementer

Vi i Norsk Takstol har spesielt lagt vekt på konstruksjon og produksjon av veggelementer. Dette har gitt oss høy kompetanse og i nært samarbeid med våre kunder utvikler vi spesialtilpassede løsninger til alle typer bygg. Vi konstruerer og produserer elementer for alle typer bygg, fra enkle boder og garasjer, til eneboliger, større boligprosjekter, forretningsbygg, landbruksbygg. Ferdighetsgraden av våre veggelementer bestemmer du.

Vi skreddersyr veggelementer til ditt prosjekt. Vi imøtekommer dine ønsker med hensyn til veggtykkelser, kledningstype, farger, vindusomramminger, isolasjon og liknende.

Elementene produseres innendørs under tempererte forhold. Dette sikrer at vi har optimale produksjonsforhold uansett vær. Sammen med kort monteringstid reduserer dette risikoen for fuktskader i bygget betraktelig.

Vi benytter markedets mest utviklede og til enhver tid oppdaterte prosjekteringsprogram. Vi har konstruktører med lang tømrerbakgrunn og montører med lang fartstid innen elementbygging som sikrer at jobben blir utført forskriftsmessig.

Prøv oss på neste byggeprosjekt!

Ytelseserklæring

Ansatte

Jon André Kristiansen

Jon André Kristiansen

Daglig leder

E-post: jon@takstol.no

Telefon: 69 17 82 32

Thor-Olaf Skott Hansen

Thor-Olaf Skott Hansen

Salgsansvarlig

E-post: thor-olaf@takstol.no

Telefon: 69 17 82 37

Åge Karlsen

Åge Karlsen

Konstruktør / Salg

E-post: aage@takstol.no

Telefon: 69 17 82 31

Tore Hoffmark

Tore Hoffmark

Produksjon / Transport

E-post: tore@takstol.no

Telefon: 69 17 82 33

Åsmund Ingebrigtsen

Åsmund Ingebrigtsen

Prosjekteringsansvarlig

E-post: aasmund@takstol.no

Telefon: 69 17 82 36

Roy Tommy Kristiansen

Tommy Kristiansen

Konstruktør / Salg

E-post: tommy@takstol.no

Telefon: 69 17 82 35

Tommy Lund

Tommy Lund

Konstruktør

E-post: tommy.lund@takstol.no

Telefon: 69 17 82 35

Kenneth Magnussen

Kenneth Magnussen

Konstruktør

E-post: kenneth@takstol.no

Telefon: 69 17 82 38

Veronica Bakke Lier

Veronica Bakke Lier

Konstruktør

E-post: veronica@jatakarebrug.no

Telefon: 69 17 82 39

Mobil: 402 15 927